Flóra Bratislava 3.-6. 2018

Flóra Bratislava 3.-6. 2018

Máme posledné voľné vnútorné plochy.

 

"Srdečne pozývame vystavovateľov na výstavu Flóra Bratislava, ktorá sa koná v dňoch 3.- 6. mája 2018, s možnosťou predaja.
Máme posledné voľné vnútorné plochy.
 


Bližšie informácie a záväznú prihlášku nájdete www.florabratislava.sk. Pre pestovateľov máme individuálne ceny. 
Tešíme sa na stretnutie."

  

 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk
 • +421 918 698 248

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S