Certifikáty pre Top Firmy

Certifikáty pre Top Firmy

Keď si to zaslúžia, nieje čo riešiť

 

Aj tento rok sme zaslali takmer stovku certifikátov našim verným TOP zákazníkom .

Teší nás, že od roku 2012, kedy vznikla spoločnosť iPlatforma s.r.o. môžeme sprevádzať mnohé firmy na ceste za úspechom a priblížovať ich kvalitné služby aj návštevníkom našich 40-ich internetových firemných portálov. 

Vďačíme Vám za vašu dôveru, dobré referencie a stále trvajúcu spoluprácu. Je to pre nás obrovská česť, ked bez váhania súhlasíte s pokračovaním spolupráce už toľko rokov.

Veríme, že Vašu dôveru nesklameme a naplníme predstavy, ktoré od našej spolupráce očakávate.

 

s úctou tým Kvalitné služby

  • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
  • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
  • IČO: 47387874
  • DIČ: 2023849080
  • Účet: 2943010051/1100
  • Klokoč 1, 962 25
  • info@kvalitnesluzby.sk

  • Okr. súd Banská Bystrica,
    odd. Sro, vl. č. 24823/S