Vyrovnaný súper

Vyrovnaný súper

Keď je dostačujúca základná sila

 

Nie je firemný profil ako firemný profil.

 

Nejedná spoločnosť ponúkajúca propagáciu firemných služieb na internete ponúka na výber rôzne prevedenia profilov.

Klasik alebo Špecial, Strieborný alebo Zlatý, Light alebo Ultra atď.

Rozdiel je v tom, že kým ten prvý ponúka obmedzené možnosti zverejnenia vašich služieb ako napr. uverejnenie názvu a adresy prevádzky, kontaktné údaje a zaradenie do kategórie služieb a pod, ten druhý ponúka k už spomínaným údajom aj video galériu, fotogalériu, rozsiahly text, mapu polohy prevádzky a pod.

V našej ponuke máme tiež na výber a to Základný balík alebo Prémium balík.

 

Aký je rozdiel?

Budete prekvapení ale čo sa týka obsahu firemného profilu tak vôbec žiadny.
Stručne spomenieme čo obsahujú obidva profily:

Názov, logo, adresu, mapu prevádzky, kontakty ako telefón, mobil, email, web, FB stránku prevádzky, Skype, reklamný článok, ľubovolné kategórie služieb, fotogalériu až do 120 fotografií, videogalériu až 16 videí, slogan firmy, možnosť písať a zverejňovať blogy, redakčný systém umožňujúci editovať svoj profil atď.

 


V čom je teda rozdiel?

Rozdiel je iba v tom, že Základný balík ponúka zverejnenie vášho firemného profilu na jednej internetovej stránke a Prémium balík na viacerých partnerských int. stránkach na Slovensku.

 

Pre koho je potom Základný balík určený?

Pre také prevádzky, ktoré ponúkaju iba jednu špecifickú službu.

Napríklad pre prevádzku poskytujúcu kamenárske služby postačuje mať kompletný profil na intern.stránke kamenarskesluzby.sk. no v prípade, že poskytujú aj pohrebné služby, už je výhodnejšie využiť Prémium balík, ktorý umožňuje prevádzke mať profil na stránkach kamenarskesluzby.sk a pohrebnictva.sk.

 

POZOR, dobrá správa :)

V obidvoch prípadoch je automaticky profil vytvorený aj na partnerskej stránke kvalitnesluzby.sk.
To znamená, že v prípade Základného balíka má firma profily maximálne na dvoch intern. stránkach no v prípade Prémium balíka minimálne na troch a viac internetových stránkach.

  

 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk
 • +421 918 698 248

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S